Apple intimideert met braakwaterval aan iCloud voorwaarden

Het is weer zover,

Je koopt een mobiele telefoon en je weet dat je moet tekenen bij het kruisje voor voorwaarden die het toestel totaal onaantrekkelijk maken.

Helaas blijkt dat met de vele updates, er ook een nieuwe voor iCloud is.
Bijna 80.000 tekens aan juridische tekst waar 99,9% van de gebruikers blind voor tekent….

Sta je stil bij het feit dat je hoogstwaarschijnlijk tekent voor het ter beschikking stellen van al je data, dan heb je geen leven meer (telefonisch en digitaal gezien). Daar hebben bedrijven zoals Apple wel voor gezorgd. Tijd voor een dumb phone en een aparte camera denk ik dan. maar daar heeft de markt ook wat op gevonden: zonder dit speeltje ben je verstoken van tools zoals je mail, bank app, navigatie en file informatie. Welkom in het digitale tijdperk waar je ooit zo naar verlangde. En gebruik je je computer om dit soort zaken af te handelen, dan wordt je wel door Microsoft, of ook Apple die al deze data samenvoegt met je iPhone – gevolgd, bespioneerd en uitgebuit.

Toch maar weer overwegen om de TomTom – die ook al aan je trekt om AL je data met hun te delen – onder het stof uit te halen…

Wat leven we toch in een “mooie” wereld, tijd voor het stratenboek en een simpel telefoontje dat je kunt uitzetten, of wellicht zelfs een pieper waarmee je alleen een tekstbericht kunt ontvangen als er écht iets aan de hand is.

Van de EU moet je het in ieder geval niet hebben, deze commerciële club heeft het niet goed voor met je rechten als mens en je privacy. Van onze overheid – zie de sleepwet en de pandemiewet – ook niet.

Tijd voor een nieuwe orde?

Onderstaand moet je tekenen, anders ben je verstoken van de dienst en de functionaliteiten waaraan je verslaafd bent geraakt als gevolge van de über beleefde “probleem-en-oplossing-daarvoor-verkopers”….


Welkom bij iCloud

DE ONDERHAVIGE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN APPLE IS VAN TOEPASSING OP JE GEBRUIK VAN HET iCLOUD-PRODUCT, DE SOFTWARE, SERVICES EN WEBSITES (GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE “SERVICE”). HET IS VAN BELANG DAT JE DE VOLGENDE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP “AKKOORD” TE KLIKKEN, STEM JE ERMEE IN DAT DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZULLEN GELDEN WANNEER JE ERVOOR KIEST TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE iCLOUD-SERVICE OF DEZE SERVICE TE GEBRUIKEN.

Apple levert de Service waarmee je, uitsluitend op grond van de voorwaarden als vervat in de onderhavige Overeenkomst, van bepaalde internetdiensten gebruik kunt maken, daaronder begrepen het bewaren van jouw persoonlijke materiaal (zoals contactpersonen, agenda’s, foto’s, notities, herinneringen, documenten, appgegevens en iCloud-e-mail) en deze toegankelijk kunt maken op je compatibele apparaten en computers, alsmede bepaalde locatiegebaseerde diensten. iCloud wordt automatisch ingeschakeld op apparaten met iOS 9 of hoger wanneer je je tijdens de configuratie van het apparaat met je Apple ID hebt aangemeld, tenzij je een upgrade uitvoert op het apparaat en er eerder voor hebt gekozen iCloud niet in te schakelen. Je kunt iCloud uitschakelen in Instellingen. Wanneer iCloud is ingeschakeld, wordt je content automatisch door Apple bewaard op de servers van Apple of van externe leveranciers, zodat je later toegang hebt tot dit materiaal of zodat het materiaal draadloos naar je andere apparaten of computers waarop iCloud is ingeschakeld gepusht kan worden.

I. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE

A. Leeftijd. De Service is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder (of een overeenkomende minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied), tenzij je jonger dan 13 jaar bent en je je Apple ID hebt verkregen via een aanvraag door een erkende onderwijsinstelling of deze door een ouder of voogd is aangemaakt als onderdeel van de voorziening ‘Delen met gezin’. Wij zullen nooit willens en wetens persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar of een overeenkomende minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder verifieerbare toestemming van de ouders of voogd. Ouders en voogden dienen minderjarigen erop te wijzen dat communiceren met vreemden op het internet gevaarlijk kan zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen om kinderen te beschermen, onder meer door hun gebruik van de Service te controleren.

Om de Service te kunnen gebruiken, mag je geen persoon zijn voor wie het op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten of andere toepasselijke rechtsgebieden, daaronder begrepen het land waar je woont of van waaruit je de Service gebruikt, niet toegestaan is de Service te ontvangen. Door deze Overeenkomst te accepteren, verklaar je dat je het voorgaande hebt begrepen en ermee instemt.

B. Apparaten en Accounts. Voor het gebruik van de Service zijn mogelijk compatibele apparaten, internettoegang en bepaalde software (waaraan mogelijk kosten zijn verbonden) en periodieke updates vereist. De Service kan worden beïnvloed door de werking van deze factoren. Apple behoudt zich het recht voor om het aantal iCloud-accounts (‘Accounts’) die vanaf een apparaat aangemaakt kunnen worden en het aantal apparaten die aan een Account gekoppeld kunnen zijn te beperken. Voor bepaalde transacties of voorzieningen is mogelijk de meest recente versie van de benodigde software vereist. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten te voldoen.

C. Beperkingen op het gebruik. Je stemt ermee in de Service uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die door deze Overeenkomst worden toegestaan en uitsluitend voorzover dit wordt toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving of de algemeen aanvaarde praktijk in het toepasselijke rechtsgebied. Aan je Account wordt een opslagcapaciteit van 5 GB toegekend, zoals vermeld in de beschrijving van de iCloud-voorzieningen. Je kunt extra opslagruimte kopen, zoals hieronder beschreven. Overschrijding van elke toepasselijke of redelijke beperking van de bandbreedte of opslagcapaciteit (bijvoorbeeld ruimte voor back-ups of e-mailaccounts) is niet toegestaan en kan het maken van back-ups naar iCloud, het toevoegen van documenten en het ontvangen van nieuwe e-mails die naar je iCloud-e-mailadres zijn verzonden, verhinderen. Indien je door je gebruik van de Service of op andere wijze de mogelijkheid van Apple om de Service of andere systemen te verlenen opzettelijk of onopzettelijk in gevaar brengt, heeft Apple het recht alle redelijke maatregelen te treffen om de Service en de systemen van Apple te beschermen, waaronder opschorting van je toegang tot de Service. Herhaaldelijke overtreding van de beperkingen kan leiden tot beëindiging van je Account.

Indien je een ‘covered entity’, een ‘business associate’ of een vertegenwoordiger van een covered entity of business associate bent (zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103), stem je ermee in dat je geen enkele component, functie of andere faciliteit van iCloud zult gebruiken voor het aanmaken, ontvangen, bijhouden of versturen van gezondheidsgegevens (‘protected health information’, zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103) en dat je iCloud op geen enkele manier zult gebruiken die ertoe zou leiden dat Apple (of een Dochteronderneming van Apple) jouw business associate of de business associate van derden wordt.

D. Beschikbaarheid van de Service. De Service, of enige voorziening of enig deel daarvan, is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Apple doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid of de beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Service of van enige voorziening of enig deel daarvan. Voor zover je ervoor kiest gebruik te maken van de Service, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

E. Wijziging van de Service. Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen en om je gebruik van de Service te onderwerpen aan nieuwe of aanvullende voorwaarden, mits Apple je 30 dagen daarvoor op de hoogte stelt van enige wezenlijk nadelige wijziging van de Service of van de toepasselijke servicevoorwaarden. Kennisgeving 30 dagen vooraf geldt niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gedaan vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of vanwege een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. Met betrekking tot betaalde services voor cloudopslag, bijvoorbeeld iCloud+ (zoals hieronder beschreven), zal Apple geen wezenlijk nadelige wijzigingen in de Service aanbrengen voor de afloop van de huidige betaaltermijn, tenzij een wijziging redelijkerwijs noodzakelijk is vanwege wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of om problemen te voorkomen die zich kunnen voordoen als gevolg van een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. Indien Apple wezenlijk nadelige wijzigingen aanbrengt in de Service of de gebruiksvoorwaarden, heb je het recht om deze Overeenkomst en je account te beëindigen, in welk geval Apple je het vooruitbetaalde bedrag van je dan lopende betaaltermijn naar rato zal terugbetalen. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens jou voor eventuele wijzigingen van de Service of de servicevoorwaarden die zijn aangebracht in overeenstemming met deze paragraaf IE.

II. VOORZIENINGEN EN SERVICES

A. Foto’s

1. iCloud-foto’s. Wanneer je iCloud-foto’s inschakelt, worden je foto’s, video’s, metadata en eventuele bewerkingen die je toepast in de Foto’s-app op je iOS-apparaat, macOS-computer of Windows-pc, automatisch geüpload naar en bewaard in iCloud en vervolgens gepusht naar al je andere apparaten en computers waarop iCloud-foto’s is ingeschakeld. De resolutie van de foto’s en video’s is afhankelijk van de instellingen van je apparaat en de beschikbare opslagruimte. Je kunt foto’s en video’s te allen tijde downloaden in volledige resolutie.

2. Gedeelde albums. Als je Gedeelde albums gebruikt, bewaart Apple de foto’s en video’s die je deelt totdat je ze verwijdert. Je hebt toegang tot je gedeelde foto’s en video’s vanaf al je Apple apparaten waarop Gedeelde albums is ingeschakeld. Mensen die je uitnodigt voor gedeelde albums, kunnen deze foto’s en video’s bekijken, bewaren, kopiëren en delen. Ook kunnen zij zelf foto’s en video’s toevoegen en opmerkingen plaatsen. Als je ervoor kiest om Gedeelde albums te gebruiken om foto’s te delen via een weblink, zijn deze foto’s beschikbaar voor iedereen aan wie de weblink is gegeven of die toegang heeft tot de weblink. Als je bepaalde foto’s, video’s, opmerkingen of hele gedeelde albums niet meer wilt delen, kun je ze te allen tijde verwijderen. Enig materiaal dat eerder van een Gedeeld album naar een ander apparaat of computer is gekopieerd, wordt echter niet verwijderd.

3. Gedeelde fotobibliotheek. Als je iCloud-foto’s hebt ingeschakeld, kun je een gedeelde bibliotheek aanmaken met maximaal vijf andere mensen of er lid van worden. Wanneer je foto’s en video’s aan een gedeelde fotobibliotheek toevoegt, worden ze verplaatst van je persoonlijke bibliotheek naar de gedeelde bibliotheek. In een gedeelde bibliotheek kunnen alle deelnemers content toevoegen, bewerken en verwijderen. De deelnemers van de gedeelde bibliotheek hebben allemaal toegang tot de content van de gedeelde bibliotheek, maar de content van de gedeelde bibliotheek telt alleen mee voor de iCloud-opslaglimiet van de persoon die de gedeelde bibliotheek heeft gemaakt. Als de eigenaar van de bibliotheek geen iCloud-opslag meer heeft, kan er geen content meer worden toegevoegd aan de gedeelde bibliotheek en worden wijzigingen zoals bewerkingen, favorieten en metagegevenswijzigingen niet meer gesynchroniseerd. Gebruikers jonger dan 13 jaar (of een gelijkwaardige minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied) met een Apple ID die is vastgesteld door een ouder of voogd, kunnen alleen deelnemen aan een gedeelde fotobibliotheek met andere gezinsleden.

4. Mijn fotostream. Wanneer je Mijn fotostream gebruikt, bewaart Apple foto’s die zijn gemaakt met je iOS-apparaat of zijn geüpload vanaf je computer gedurende een beperkte tijd en pusht Apple deze automatisch naar je andere Apple apparaten waarop Mijn fotostream is ingeschakeld. Er kan slechts een beperkt aantal foto’s tegelijkertijd worden bewaard in iCloud of op je apparaten; oudere foto’s worden na verloop van tijd automatisch uit Mijn fotostream verwijderd. Om deze foto’s permanent te behouden, moet je ze in de filmrol op je iOS-apparaat of in de fotobibliotheek op je computer bewaren.

B. Mappen en bestanden delen. Als je iCloud-bestandsdeling gebruikt, bewaart Apple alle bestanden die je deelt totdat je ze verwijdert. Je hebt toegang tot je gedeelde bestanden vanaf al je Apple apparaten waarop iCloud Drive is ingeschakeld. Je kunt anderen toegang tot deze bestanden geven om ze te bekijken, bewaren, kopiëren of wijzigen. Je kunt kiezen of anderen het recht hebben om de bestanden te wijzigen of de bestanden alleen mogen bekijken. Als je iCloud-bestandsdeling gebruikt om bestanden te delen via een weblink, zijn deze bestanden beschikbaar voor iedereen aan wie de weblink is gegeven. Je kunt op ieder moment stoppen met het delen van bestanden. Als de bestanden niet meer worden gedeeld, worden ze van iCloud Drive op de apparaten van iedereen verwijderd. Enig bestand dat eerder op een ander apparaat of computer is gekopieerd, wordt echter niet verwijderd.

C. Mail Drop. Als je bij iCloud bent aangemeld en het macOS-programma Mail of iCloud Mail op het web gebruikt voor het versturen van e-mails met grote bijlagen, kun je ervoor kiezen om Mail Drop te gebruiken. Met Mail Drop worden je grote bijlagen tijdelijk op iCloud-servers bewaard, zodat ze gemakkelijker kunnen worden afgeleverd. Apple stuurt de ontvangers een koppeling of voorvertoning van de bijlage, afhankelijk van het e-mailclientprogramma van de ontvanger. Tijdelijk bewaarde grote e-mailbijlagen worden bij het controleren van de iCloud-opslaglimiet genegeerd. Zie https://support.apple.com/nl-nl/HT203093 voor meer informatie over Mail Drop.

D. Apps van derde partijen. Als je je met je iCloud-inloggegevens aanmeldt bij bepaalde apps van derde partijen, stem je ermee in dat die apps gegevens opslaan in jouw persoonlijke iCloud-account en dat Apple namens de ontwikkelaars van de apps van die derde partijen dergelijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt ten behoeve van je gebruik van de Service en de desbetreffende apps. De gegevens die de app in jouw persoonlijke iCloud-account opslaat, worden bij het controleren van de iCloud-opslaglimiet meegerekend. Dergelijke gegevens kunnen worden gedeeld met een andere app die je van dezelfde appontwikkelaar downloadt.

E. Delen met gezin. Met Delen met gezin kun je bepaald aangeschaft materiaal, waaronder aankopen in de Store en Apple abonnementen, delen met gezinsleden. Daarnaast kun je ook bepaald materiaal, zoals foto’s, agenda’s, je locatie en schermtijdgegevens delen, afhankelijk van welke informatie je gezin kiest om te delen. Je kunt ook bepaalde abonnementen en in-app-aankopen van derde partijen delen. Zie de voorwaarden voor Apple mediadiensten op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/ voor meer informatie over het delen van aangeschaft materiaal. Zie https://www.apple.com/family-sharing/ voor meer informatie over het delen van content en van gegevens over het apparaatgebruik en je locatie met gezinsleden.

F. Web-only-account van iCloud. Als je je aanmeldt voor de Service met een web-only-account op een apparaat of computer van een ander merk dan Apple, heb je toegang tot een beperkt deel van de Service-functionaliteit. Je ontvangt 1 GB gratis opslagruimte en je kunt deze hoeveelheid niet vergroten met een web-only-account. Als voorwaarde voor je toegang tot de Service met een web-only-account stem je in met alle relevante voorwaarden in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten voor het gebruik van de Service, beperkingen op het gebruik, de beschikbaarheid, public beta, garantie-uitsluitingen, regels met betrekking tot materiaal en gedrag en beëindiging. Voorwaarden in deze Overeenkomst die betrekking hebben op voorzieningen die niet beschikbaar zijn voor web-only-gebruikers zijn niet op jou van toepassing. Deze omvatten onder andere het gebruik van locatiespecifieke services en de betaling van vergoedingen voor extra iCloud-opslagruimte. Je stemt er verder mee in dat, indien je je vervolgens toegang verschaft tot je web-only-account vanaf een Apple apparaat of Apple computer, Apple het recht heeft om, ongeacht of je eigenaar bent van dit apparaat of deze computer, je web-only-account automatisch om te zetten in een volledige iCloud-account en alle beschikbare functionaliteit van de Service tot je beschikking te stellen, met inbegrip van extra gratis opslagcapaciteit. Als je je toegang verschaft tot je web-only-account vanaf een Apple apparaat of Apple computer en als je account vervolgens wordt omgezet in een volledige iCloud-account inclusief alle daarin vervatte functionaliteit, stem je er voorts mee in dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op je gebruik van de Service. Als je niet wilt dat je account wordt omgezet in een volledige iCloud-account, moet je je niet aanmelden bij je web-only-account vanaf een Apple apparaat of computer.

G. iCloud+. iCloud+ is een premium iCloud-abonnement dat toegang biedt tot extra opslagruimte en bepaalde premium voorzieningen (‘iCloud+’). De abonnementen voor iCloud+ zijn iCloud+ Abonnementen. Afhankelijk van de vereisten op jouw locatie kun je een deel van of alle hieronder genoemde iCloud+ voorzieningen verkrijgen als je een iCloud+ Abonnement hebt of als iemand in jouw Delen met gezin-groep een iCloud+ Abonnement heeft en deze met jou deelt:

1. Private Relay. Private Relay biedt je de mogelijkheid om op een anoniemere en veiligere manier verbinding te maken met het web en dit te browsen door jouw internetverkeer te versleutelen en minimaal door twee internetrelais te verzenden. Tijdens het gebruik van Private Relay kunnen bepaalde websites niet naar behoren werken, bijvoorbeeld door inhoud voor de verkeerde regio te tonen of extra stappen te vereisen om je aan te melden. Private Relay kan te allen tijde worden aan- of uitgezet in de iCloud-instellingen. Daarnaast kan Private Relay invloed hebben op de mogelijkheid van jouw internetprovider om gegevenslimieten voor jouw dataverbruik op te heffen. Dit kan leiden tot extra kosten van je internetprovider. Private Relay kan aanvankelijk als een beta beschikbaar worden gesteld. In dat geval is het een Beta Feature en onderworpen aan de bepalingen van paragraaf VI.C. (Public Beta).

2. Verberg mijn e mail. De optie ‘Verberg mijn e mail’ biedt je de mogelijkheid om unieke, willekeurige e-mailadressen aan te maken die vervolgens worden doorverbonden met een e-mailadres naar keuze. Apple behoudt zich het recht voor om het aantal e-mailadressen die bij deze voorziening beschikbaar zijn te beperken, of om het gebruik van een alias te beëindigen als het gebruik ervan in strijd is met de algemene voorwaarden vervat in dit document.

3. HomeKit Secure Video. Veilige video in HomeKit in iCloud+ biedt je de mogelijkheid om video’s van compatibele beveiligingscamera’s voor thuis in iCloud op te slaan en om de beelden op een afstand te bekijken. Veilige video in HomeKit vereist een abonnement op iCloud+ dat dit ondersteunt, een geschikte HomeKit-beveiligingscamera en een HomePod, Apple TV of iPad die is ingesteld als woninghub. Bepaalde iCloud+ abonnementen kunnen beperkingen stellen aan het aantal beschikbare camera’s of videostreams.

4. Aangepaste e-maildomeinen. Je kunt jouw iCloud-e-mailadres personaliseren met een aangepaste domeinnaam (indien beschikbaar) en jouw familieleden uitnodigen om hetzelfde domein in hun iCloud-e-mailaccounts te gebruiken. Elke persoon kan maximaal drie e-mailadressen per domein hebben. In iCloud opgeslagen e-mails tellen mee voor je iCloud-opslag. Als je iCloud-opslagcapaciteit opraakt, zul je geen nieuwe berichten meer op jouw aangepaste e-mailadressen kunnen ontvangen totdat je opslagruimte hebt vrijgemaakt. Apple behoudt zich het recht voor om te weigeren je iCloud-e-mailadres te personaliseren met een aangepaste domeinnaam die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, smadelijk, lasterlijk, grof, gewelddadig, obsceen, vulgair, hatelijk, discriminerend of anderszins verwerpelijk is of de privacy van een ander schendt.

Sommige iCloud+ voorzieningen zijn niet in alle landen of regio’s beschikbaar.

H. Twee-factor-authenticatie en automatische oproepen/tekstberichten. Als je ervoor kiest om twee-factor-authenticatie in te schakelen voor je Apple ID, stem je ermee in (a) om ten minste één telefoonnummer aan Apple beschikbaar te stellen en (b) dat Apple je automatisch mag bellen of vooraf opgenomen meldingen of tekstberichten mag sturen via een van de opgegeven telefoonnummers. Apple belt je automatisch of stuurt je tekstberichten om (i) je Account veilig te houden bij het aanmelden, (ii) je te helpen toegang te krijgen tot je Account wanneer je je wachtwoord bent vergeten of (iii) om andere redenen ten behoeve van dienstverlening omtrent je account of ter handhaving van deze overeenkomst, onze richtlijnen, de geldende wet- en regelgeving of enige andere overeenkomst die met jou is afgesloten.

I. Hulp bij accountherstel. Je kunt een of meerdere personen toevoegen als herstelcontactpersoon. Deze kunnen hun apparaat gebruiken om een code aan te maken waarmee je opnieuw toegang tot je account en gegevens kunt krijgen. De herstelcontactpersoon moet ouder zijn dan 13 (of een overeenkomende minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied), over een Apple ID en twee-factor-identificatie beschikken, en een Apple apparaat hebben dat met een wachtwoord is beveiligd. Deze persoon zal geen rechtstreekse toegang tot je account kunnen krijgen. Het is jouw verantwoordelijkheid om je herstelcontactpersonen up-to-date te houden.

J. Geavanceerde gegevensbescherming. Met Geavanceerde gegevensbescherming kun je het gebruik van end-to-end versleuteling inschakelen om aanvullende categorieën van je gegevens te beschermen in iCloud, waaronder je iCloud-reservekopie, Foto’s, Notities en bestanden die zijn opgeslagen in iCloud Drive. Als je Geavanceerde gegevensbescherming wilt inschakelen, moet je twee-factor-authenticatie hebben ingeschakeld voor je Apple ID en een vertrouwd device voor dat account (apparaten waarop je je hebt aangemeld bij je account met twee-factor-authenticatie) met een wachtwoord of toegangscode. Daarnaast moet je ook een herstelsleutel genereren of minstens één contactpersoon voor accountherstel toewijzen om je te helpen opnieuw toegang te krijgen tot je account en gegevens voor het geval je het wachtwoord van je account bent vergeten, geen toegang hebt tot je vertrouwde devices en je je toegangscodes of wachtwoorden voor apparaten bent vergeten. Je kunt je contactpersonen voor herstel op elk gewenst moment wijzigen, maar de herstelcontactpersoon moet ouder zijn dan 13 (of een overeenkomende minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied), over een Apple ID met twee-factor-authenticatie beschikken, en een Apple apparaat hebben dat met een wachtwoord of toegangscode is beveiligd. Apple kan je niet helpen om gegevens te herstellen die zijn beschermd met Geavanceerde gegevensbescherming zodra deze is ingeschakeld. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om je herstelsleutel veilig en/of je herstelcontactpersonen up-to-date te houden. Apple is niet verantwoordelijk als je geen toegang tot je account of gegevens kunt krijgen doordat je je herstelsleutel niet veilig hebt gesteld of als je contactpersoon voor herstel niet in staat of bereid is je te helpen weer toegang tot je account en gegevens te krijgen. Beheerde Apple ID’s en accounts voor kinderen komen in aanmerking voor Geavanceerde gegevensbescherming. Je kunt Geavanceerde gegevensbescherming op elk gewenst moment uitschakelen.

K. Beveiligingssleutels. Met beveiligingssleutels kun je een fysieke beveiligingssleutel vereisen voor aanmelding met je Apple ID. Voor beveiligingssleutels moet je twee-factor-authenticatie hebben ingeschakeld voor je Apple ID en een FIDO-gecertificeerde externe beveiligingssleutel gebruiken als een van je twee factoren. Met beveiligingssleutels kun je een vertrouwd device gebruiken om een nieuwe sleutel toe te voegen of beveiligingssleutels in zijn geheel uit te schakelen om toegang tot je account te behouden. Als je al je beveiligingssleutels en je vertrouwde devices bent kwijtgeraakt, raak je echter alle toegang tot je account definitief kwijt. In dat geval kan Apple je ook niet helpen opnieuw toegang te krijgen tot je account of gegevens. Apple is niet verantwoordelijk als je geen toegang tot je account of gegevens kunt krijgen doordat je fysieke beveiligingssleutels niet zijn beveiligd of als je fysieke beveiligingssleutels niet goed werken. Beheerde Apple ID’s en accounts voor kinderen komen in aanmerking voor beveiligingssleutels.

L. Digital Legacy. Met Digital Legacy kun je ervoor kiezen om een of meerdere contactpersonen toe te voegen die na je overlijden bepaalde gegevens uit je account kunnen ophalen en downloaden. Als je gekozen contacten de vereiste sleutel hebben en bewijs van overlijden aan Apple hebben overlegd, krijgen deze automatisch toegang tot die specifieke accountgegevens en wordt het activeringsslot van al je apparaten verwijderd. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om je Digital Legacy-contactpersonen up-to-date te houden. Lees meer over Digital Legacy op http://support.apple.com/nl-nl/HT212360 en http://support.apple.com/nl-nl/HT212361.

M. Gebruik van locatiegebaseerde services

Apple en haar partners en licentiegevers kunnen bepaalde voorzieningen of services leveren op basis van je locatiegegevens door middel van gps (of vergelijkbare technologie, waar beschikbaar), crowdsourced wifitoegangspunten of zendmasten voor mobiel dataverkeer. Voor het leveren van deze voorzieningen of services (indien beschikbaar) moeten Apple en zijn partners en licentiegevers gegevens over je locatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de geografische locatie van je apparaat en informatie met betrekking tot je Account en andere apparaten die onder het Account zijn geregistreerd, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) je Apple ID, apparaat-id en -naam, en apparaattype verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en bijhouden.

Je kunt je toestemming voor het verzamelen, gebruiken, overdragen, verwerken en onderhouden van locatie- en accountgegevens door Apple en haar partners en licentiehouders op elk gewenst moment intrekken door geen gebruik te maken van locatiegebaseerde services en Zoek Mijn (waaronder de voorgaande apps Zoek mijn iPhone en Zoek mijn vrienden, gezamenlijk aangeduid als “Zoek Mijn”) of Locatievoorzieningen uit te schakelen (naar gelang wat van toepassing is) via de instellingen op je apparaat. Wanneer je gebruikmaakt van diensten van derden die als onderdeel van de Service locatiegegevens gebruiken of leveren, dan ben je onderworpen aan en dien je de voorwaarden en het privacybeleid inzake het gebruik van locatiegegevens van deze derden door te nemen. In situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens vereist zijn of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens tot overlijden, letsel, schade aan goederen of het milieu kunnen leiden, mag niet worden vertrouwd op de locatiegegevens die door de Service worden aangeleverd. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, maar noch Apple noch haar leveranciers van content of diensten geven enige garantie betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere informatie die door de Service wordt weergegeven. LOCATIEGEBASEERDE SERVICES ZIJN NIET BEDOELD OF GESCHIKT ALS LOCATIEDETECTIESYSTEEM VOOR GEBRUIK IN NOODGEVALLEN.

N. Zoek Mijn

Als je iCloud en Locatievoorzieningen inschakelt op een apparaat met iOS 13, iPadOS of macOS Catalina of nieuwer, wordt Zoek Mijn (Zoek mijn iPhone voor apparaten die iOS 8 t/m iOS 12 uitvoeren) automatisch ingeschakeld op dat apparaat en alle Apple accessoires die ermee zijn gekoppeld. Wanneer Zoek Mijn is ingeschakeld, wordt je iOS-apparaat automatisch gekoppeld aan je Apple ID. Om Zoek Mijn uit te schakelen, uit te loggen bij iCloud of je apparaat te wissen of te activeren, is het wachtwoord van je Apple ID nodig (ook wanneer je dit zelf doet). Apple en zijn erkende vertegenwoordigers mogen geen ondersteuningsdiensten voor hardware of software bieden, waaronder diensten in het kader van de beperkte garantie van Apple, tenzij je Zoek Mijn uitschakelt vóór de dienstverlening. Als je je iOS-apparaat niet beveiligt met een wachtwoord, de verloren-modus niet activeert en/of geen berichten en communicatie ontvangt of hierop niet reageert, accepteert Apple geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Apple is evenmin verantwoordelijk voor het aan jou terugbezorgen van je iOS-apparaat en accepteert geen aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens op je iOS-apparaat.

‘Zoek mijn netwerk’ is een crowdsourcing-functie die jou en anderen kan helpen verloren apparaten te vinden wanneer deze niet met internet zijn verbonden. Als ‘Zoek mijn netwerk’ op een apparaat is ingeschakeld, kan het apparaat de aanwezigheid van offline apparaten in de buurt detecteren via Bluetooth (of vergelijkbare technologieën). Als een apparaat een verloren offline apparaat detecteert, gebruikt het wifi- of mobiele verbindingen om de geschatte locatie van het verloren apparaat veilig te melden aan de Apple ID die is gekoppeld aan het apparaat, zodat de eigenaar de locatie kan bekijken in de Zoek Mijn-app. De melding van de locatie wordt end-to-end versleuteld en Apple kan de locatie van het meldende apparaat of een offline apparaat niet zien. Je kunt ‘Zoek mijn netwerk’ in Instellingen uitschakelen.

O. Reservekopie

iCloud-reservekopie maakt automatische back-ups van je iOS-apparaten wanneer het scherm is vergrendeld en het apparaat is aangesloten op een stroombron en verbonden is met het internet via een wifinetwerk. Als van een apparaat gedurende honderdtachtig (180) dagen geen back-up via iCloud is gemaakt, behoudt Apple zich het recht voor om aan het apparaat verbonden back-ups te verwijderen. De back-up kan het volgende bevatten: instellingen en eigenschappen van het apparaat, foto’s en video’s, documenten, je berichten, beltonen en gegevens uit de Gezondheid-app en andere apps. Zie https://support.apple.com/nl-nl/HT207428voor meer informatie. Het volgende materiaal wordt niet opgenomen in je iCloud-back-up: materiaal dat via de iTunes Store, App Store of Apple Books is aangeschaft, media die vanaf je computer zijn gesynchroniseerd en je fotobibliotheek, als je iCloud-fotobibliotheek hebt ingeschakeld. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, maar, IN DE RUIMSTE ZIN TOELAATBAAR ONDER TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT OF WAARBORGT APPLE NIMMER DAT ENIG MATERIAAL DAT JE MOGELIJK VIA DE SERVICE BEWAART OF OPHAALT NIET HET VOORWERP ZAL UITMAKEN VAN ONOPZETTELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN APPLE ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN IN GEVAL VAN DERGELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over een eigen back-up van je informatie en gegevens beschikt.

III. UITBREIDINGEN VAN ABONNEMENTEN

iCloud+ Abonnementen zijn beschikbaar voor aankoop op abonnementbasis.

A. Betaling

Wanneer je je abonnement uitbreidt met een iCloud+ Abonnement om gebruik te kunnen maken van meer opslagruimte en extra voorzieningen, zal Apple automatisch op regelmatige basis de vergoeding voor het gekozen abonnement inclusief eventueel van toepassing zijnde belasting in rekening brengen volgens de betalingsmethode die is gekoppeld aan je Apple ID (bijvoorbeeld de betalingsmethode waarmee je inkopen doet bij de iTunes Store, App Store of Apple Books, indien beschikbaar) of aan je Gezinsaccount. Zie https://support.apple.com/nl-nl/HT201238 voor meer informatie over abonnementen en kosten. Als je een gezinshoofd bent, stem je ermee in dat Apple op regelmatige basis de kosten voor gezinsleden die hun opslagruimte uitbreiden in rekening brengt volgens jouw betalingsmethode. Apple kan ook voorafgaande goedkeuring verkrijgen voor een bedrag tot de grootte van het bedrag van de transactie en periodiek per e-mail contact met je opnemen voor betalingsherinneringen en andere aan jouw opslagaccount gerelateerde communicatie op het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Apple ID.

Je kunt je abonnement wijzigen door je opslagruimte te verhogen of te verlagen in het gedeelte ‘iCloud’ in Instellingen op je apparaat, in het paneel ‘iCloud’ in Systeemvoorkeuren op je Mac of in iCloud voor Windows op je pc.

Het toepasselijke tarief voor meer opslagruimte gaat onmiddellijk in; een verlaging van je opslagruimte gaat in op de volgende jaarlijkse of maandelijkse factuurdatum. JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TIJDIG VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN EN VOOR HET AAN APPLE VERSTREKKEN VAN GELDIGE CREDITCARD- OF BETAALREKENINGGEGEVENS VOOR HET VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN. Als Apple de verschuldigde kosten niet van je creditcard of betaalrekening kan afschrijven, behoudt Apple zich het recht voor de toegang tot je opgeslagen content in te trekken of te beperken, je opgeslagen content te verwijderen of je Account te beëindigen. Wanneer je je creditcard of betaalrekening wilt wijzigen of wanneer de status van je creditcard of betaalrekening is veranderd, dan moet je je gegevens online wijzigen in het deel Account Information van iCloud; tijdens de verificatie van je nieuwe betalingsgegevens door Apple kan je toegang tot de Services tijdelijk onderbroken worden. Wij kunnen door middel van een e-mail contact met je opnemen om redenen zoals, zonder beperking, het bereiken of overschrijden van je opslaglimiet.

Als je woonachtig bent in Brazilië, geldt tenzij anders bepaald het volgende:

Voor kosten die Apple aan jou in rekening brengt, kan Apple gebruikmaken van een aan Apple gelieerd bedrijf om de bedragen die je in verband met je iCloud-account verschuldigd bent in rekening te brengen en te innen en over te dragen. Bovendien zal de totale prijs die je verschuldigd bent, bestaan uit de prijs van de upgrade plus eventuele toepasselijke creditcardkosten. Je bent verantwoordelijk voor de betaling van eventuele belastingen die voor jou van toepassing zijn, met uitzondering van bronbelasting die door het aan Apple gelieerde bedrijf zal worden geïnd. Je dient alle accountgegevens te verstrekken die Apple voor dergelijke transacties nodig heeft. Je erkent en stemt ermee in dat Apple het recht heeft om je account te beëindigen als je niet alle gevraagde accountgegevens verstrekt.

B. Herroepingsrecht

Indien je je abonnement na aankoop of, als je een jaarabonnement hebt, na aanvang van een verlengingstermijn wilt opzeggen, kun je dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail doen door de klantenservice van Apple hierover in duidelijke bewoordingen te informeren (zie de benodigde adresgegevens hieronder in het gedeelte ‘Algemeen’). Je hoeft geen reden voor de annulering op te geven.

Om te voldoen aan de annuleringsdeadline, moet je je bericht van annulering versturen voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Klanten in de EU en Noorwegen hebben tevens het recht om Apple over de annulering te informeren via het onderstaande modelformulier:

Aan: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland:

Bij deze laat ik jullie weten dat ik mijn contract voor het volgende wens op te zeggen:

[OPSLAGRUIMTE-ABONNEMENT EN PERIODE, bijvoorbeeld 200 GB MAANDELIJKSE iCLOUD+ ABONNEMENT OPSLAGUPGRADE]

Besteld op [VOEG DATUM IN]

Naam van consument

Adres van consument

Datum

Gevolgen van annulering

We brengen je opslagruimte terug naar 5 GB en zullen het betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen na ontvangst van het annuleringsbericht terugstorten. Als je meer dan 5 GB opslagruimte hebt gebruikt tijdens deze periode, is het mogelijk dat je geen iCloud-reservekopieën meer kunt maken of bepaalde voorzieningen kunt gebruiken totdat je de gebruikte opslagruimte hebt verminderd. We gebruiken dezelfde betalingsmethode als je hebt gebruikt voor de transactie en er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor het terugstorten.

IV. Je gebruik van de Service

A. Je Account

Als geregistreerd gebruiker van de Service moet je een Account aanmaken. Je mag je Accountgegevens aan niemand anders bekend maken. Jij bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en veiligheid van je Account en voor alle activiteiten die op of via je Account plaatsvinden, en je stemt ermee in dat je Apple onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van je Account. Voorts erken je en stem je er mee in dat de Service ontworpen en bedoeld is voor persoonlijk gebruik op individuele basis en dat je je Account- of wachtwoordgegevens niet met anderen mag delen. Zolang we met redelijke vakkundigheid en de nodige zorg handelen, is Apple niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van je Account vanwege het feit dat je deze regels niet hebt gevolgd.

Om de Service te gebruiken, moet je je Apple ID en wachtwoord invoeren ter controle van je Account. Je stemt ermee in nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer je je voor de Service registreert en deze gebruikt (“Registratiegegevens van de Service”) en je stemt ermee in je Registratiegegevens van de Service bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige Registratiegegevens van de Service kan leiden tot opschorting en/of beëindiging van je Account. Je stemt ermee in dat Apple de Registratiegegevens van de Service die je verstrekt kan opslaan en gebruiken voor het bijhouden en factureren van kosten op jouw Account.

B. Gebruik van andere Apple Producten en Services

Voor speciale onderdelen of faciliteiten van de Service die door Apple en/of haar licentiegevers worden geleverd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de mogelijkheid eerdere aankopen en iTunes Match en/of iCloud-muziekbibliotheek (waarvoor extra kosten gelden) te downloaden, zijn afzonderlijke software of andere licentieovereenkomsten of voorwaarden voor het gebruik vereist. Als voorwaarde voor het gebruik van deze speciale onderdelen of faciliteiten van de Service dien je deze afzonderlijke overeenkomst te lezen, te aanvaarden en hiermee in te stemmen.

C. Geen overdracht

Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een overdracht aan jou van enig belang, titel of licentie in een Apple ID, e-mailadres, domeinnaam, iChat ID of soortgelijk middel dat je gebruikt in verband met de Service.

D. Geen recht van de langstlevende

Met uitzondering van toestemmingen verleend onder de Digital Legacy-voorziening en tenzij toepasselijke wetgeving anders voorschrijft, aanvaard je dat je Account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op je Apple ID of content in je Account vervallen bij je overlijden. Na ontvangst van een afschrift van een overlijdensakte kan je Account worden beëindigd en alle content binnen je Account worden verwijderd. Neem contact op met iCloud Support via https://support.apple.com/nl-nl/icloud voor meer assistentie.

E. Geen wederverkoop van de Service

Je stemt ermee in dat je de Service (of delen daarvan) niet voor enig doel zult vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

V. Materiaal en je Gedrag

A. Materiaal

“Materiaal” betekent alle informatie die via het gebruik van de Service wordt gegenereerd of aangetroffen, zoals gegevensbestanden, kenmerken van apparaten, geschreven tekst, software, muziek, grafische weergaven, foto’s, afbeeldingen, geluiden, filmopnamen, berichten en dergelijk materiaal. Je begrijpt dat alle Materiaal, ongeacht of dit openbaar beschikbare of privé via de Service verzonden materiaal betreft, de volledige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dit Materiaal afkomstig is. Dit betekent dat jij, en niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor het Materiaal dat je uploadt, downloadt, plaatst, per e-mail verstuurt, verzendt, bewaart of anderszins via je gebruik van de Service beschikbaar stelt. Je begrijpt dat je door de Service te gebruiken Materiaal kunt aantreffen dat je aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk vindt en dat je anderen kunt blootstellen aan Materiaal dat zij mogelijk bezwaarlijk vinden. Apple heeft geen controle over het Materiaal dat via de Service wordt gepubliceerd en biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijk Materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van de Service en alle Content volledig voor eigen risico is.

B. Je Gedrag

Je stemt ermee in dat je de Service NIET zult gebruiken:

a. om Content die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, vulgair, hatelijk, discriminerend of anderszins verwerpelijk is of de privacy van een ander schendt te uploaden, downloaden, plaatsen, e-mailen, verzenden, bewaren of anderszins beschikbaar te stellen;

b. om anderen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade te berokkenen;

c. wanneer je een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 18 jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die je niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet beperkt tot: de volledige naam of achternaam, het huisadres, de postcode, het telefoonnummer, een afbeelding of het e-mailadres van de minderjarige, of de namen van de school, de kerk, de sportvereniging of de vrienden van de minderjarige;

d. om voor te wenden een persoon of entiteit te zijn die je niet bent – je mag jezelf niet voordoen als een andere persoon (inclusief beroemdheden) of entiteit, als een andere gebruiker van de iCloud-service, als medewerker van Apple of als een autoriteit of staatsleider, of anderszins je relatie met een persoon of entiteit onjuist voorstellen (Apple behoudt zich het recht voor gelijk welke Apple ID of e-mailadres te weigeren of te blokkeren wanneer deze als een impersonatie of een onjuiste voorstelling van je identiteit zouden kunnen worden beschouwd of oneigenlijk gebruik van de naam of identiteit van een andere persoon inhouden);

e. om activiteiten te ontplooien die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het uploaden van materiaal waarvoor je geen toestemming hebt om dit te uploaden), of om in strijd met een geheimhoudings- of arbeidsovereenkomst bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken;

f. om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;

g. om een TCP-IP packet header of enig deel van de titelinformatie boven een e-mail- of nieuwsgroepbericht te vervalsen of anderszins informatie in een titel te plaatsen met het oogmerk ontvangers te misleiden met betrekking tot de afkomst van het via de Service verzonden Materiaal (“spoofing”);

h. om materialen te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Service (of een deel daarvan) of van andere computersoftware of -hardware te schaden, te belemmeren of te beperken;

i. om de Service (inclusief de toegang tot de Service via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of web crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Service, of beleid, vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met de Service te belemmeren of te verstoren (inclusief eventuele onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of onbevoegde inzage in gegevens of verkeer op de Service);

j. om illegale activiteiten te plannen of te ontwikkelen; en/of;

k. om persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Service te verzamelen en op te slaan met het oogmerk dit te gebruiken in verband met een van de voorgenoemde verboden activiteiten.

C. Verwijderen van Materiaal

Je erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het Materiaal dat door anderen wordt geleverd en niet verplicht is dit Materiaal te screenen. Apple behoudt echter te allen tijde het recht te bepalen of Materiaal geschikt en in overeenstemming met deze Overeenkomst is en Materiaal te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te screenen, te verplaatsen, te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen wanneer dit Materiaal in strijd met deze Overeenkomst blijkt te zijn of anderszins ontoelaatbaar is.

D. Back-up van je Materiaal maken

Je bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up op je eigen computer of op een ander apparaat van belangrijke documenten, afbeeldingen of ander Materiaal dat je via de Service bewaart of waar je toegang tot hebt. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, doch Apple garandeert niet dat het Materiaal dat je via de Service kunt bewaren of waar je toegang tot hebt, geen voorwerp van onopzettelijke beschadiging, corruptie of diefstal zal zijn.

E. Toegang tot je Account en Content

Apple behoudt het recht de maatregelen te treffen die naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of na te gaan. Je erkent en stemt ermee in dat Apple, zonder aansprakelijkheid jegens jou, toegang kan krijgen tot je Accountgegevens en Content en deze kan gebruiken, bewaren en/of bekendmaken aan wetshandhavingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of derden, wanneer dit naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt is, wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Apple in goed vertrouwen meent dat deze toegang, dit gebruik, deze bekendmaking of het bewaren redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) aan een wettelijke procedure of verzoek te voldoen; (b) deze Overeenkomst te handhaven, daaronder begrepen het onderzoeken van potentiële overtredingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins richten op de beveiliging, fraude of technische zaken; of (d) het veiligstellen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Apple, haar gebruikers, derden of het publiek wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. Je erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het Materiaal dat door anderen wordt geleverd en niet verplicht is dit Materiaal te screenen. Apple behoudt zich echter in overeenstemming met het privacybeleid van Apple te allen tijde het recht voor om te bepalen of Content geschikt en in overeenstemming met deze Overeenkomst is, en om Content te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te screenen, verplaatsen, weigeren, wijzigen en/of verwijderen wanneer deze Content in strijd met deze Overeenkomst blijkt te zijn of anderszins ontoelaatbaar is.

F. Melding van auteursrecht – AW

Indien je meent dat door een gebruiker van de Service inbreuk is gemaakt op Materiaal waarvoor jij het auteursrecht bezit, neem je contact op met de auteursrechtagent van Apple zoals vermeld in het auteursrechtbeleid van Apple op https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, naar eigen goeddunken, Accounts van gebruikers waarvan is gebleken dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen, opschorten en/of beëindigen.

G. Overtredingen van deze Overeenkomst

Wanneer je tijdens het gebruik van de Service Materiaal aantreft dat je ongepast vindt of waarvan je anderszins meent dat dit in strijd met deze Overeenkomst is, kun je dit melden door een e-mail te sturen naar abuse@iCloud.com.

H. Materiaal dat door jou via de Service wordt verzonden of ter beschikking gesteld

1. Licentie van U. Behalve voor materiaal waarvoor wij aan jou een licentie kunnen verlenen, beweert Apple niet de eigenaar te zijn van het Materiaal dat je via de Service verzendt of ter beschikking stelt. Echter, door dit Materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Service die toegankelijk zijn voor het publiek of andere gebruikers met wie je instemt dit Materiaal te delen, ken je aan Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie toe om dit Materiaal op de Service te gebruiken, te distribueren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven met als enig doel het doel waarvoor dit Materiaal werd verzonden of beschikbaar werd gesteld, zonder enige vergoeding of verplichting aan jou. Je stemt ermee in dat het Materiaal dat door jou wordt verzonden of geplaatst geheel je eigen verantwoordelijkheid is, geen inbreuk doet op of niet in strijd is met de rechten van anderen of in strijd is met enige wetgeving, niet bijdraagt aan of anderszins onwettig gedrag stimuleert, dan wel anderszins obsceen, ontoelaatbaar of smakeloos is. Door dit Materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Service die voor het publiek of andere gebruikers toegankelijk zijn, verklaar je dat jij de eigenaar van dit materiaal bent en/of alle vereiste rechten, licenties en bevoegdheden hebt om deze te distribueren.

2. Veranderingen van Materiaal. Je begrijpt dat Apple in de uitvoering van de Service en het daarop beschikbaar maken van jouw Materiaal, je Materiaal mogelijk verstuurt over verscheidene publieke netwerken, in verscheidene media en je Materiaal mogelijk wijzigt en verandert om te voldoen aan technische vereisten van verbonden netwerken en apparaten of computers. Je stemt ermee in dat de hierin vervatte licentie Apple toestaat dergelijke handelingen te verrichten.

3. Informatie over handelsmerken. Apple, het Apple logo, iCloud, het iCloud-logo en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden in verband met de Service zijn handelsmerken en registreerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en/of andere landen. Een lijst van Apple handelsmerken kan hier worden geraadpleegd: https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Service zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Aan u worden geen rechten of licenties toegekend voor de eerdergenoemde handelsmerken, en u stemt ermee in dat u eventuele mededelingen betreffende het eigendomsrecht (inclusief handelsmerk- en copyrightinformatie) die in de Service zijn opgenomen of eraan zijn gekoppeld, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen.

VI. Software

A. Eigendomsrechten van Apple. Je erkent en stemt ermee in dat Apple en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en ten aanzien van de Service, daaronder begrepen doch niet beperkt tot grafische weergaven, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt voor het implementeren van de Service en de software die aan jou wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Service (de “Software”), daaronder begrepen alle rechten van de intellectuele eigendom die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, en ongeacht waar ter wereld deze bestaan. Voorts stem je ermee in dat de Service (daaronder begrepen de Software, of enig deel daarvan) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten in verband met intellectueel eigendom en overige wetten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten. Je stemt ermee in dat je deze beschermde informatie of materialen niet op welke wijze dan ook zult gebruiken anders dan voor het gebruik van de Service in naleving van deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan delen van de Service te vermenigvuldigen in ongeacht welke vorm en met ongeacht welke middelen, behalve voor zover deze bepalingen dit uitdrukkelijk toestaan.

B. Licentie van Apple. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DELEN VAN DE SERVICE, BEHALVE VOOR GEBRUIK VAN DE SERVICE ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN, IS STRENG VERBODEN EN VORMT EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ANDEREN EN ER KUNNEN AAN JOU CIVIELE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN WORDEN OPGELEGD, WAARONDER MOGELIJK BEGREPEN SCHADE, WEGENS INBREUK OP AUTEURSRECHTEN.

C. Public Beta. Apple kan van tijd tot tijd nieuwe en/of bijgewerkte voorzieningen van de Service (“Bètavoorzieningen”) als onderdeel van een Public Beta-programma (het “Programma”) ter beschikking stellen met als doel het ontvangen van feedback met betrekking tot de kwaliteit en de bruikbaarheid van de Bètavoorzieningen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je deelname aan het Programma vrijwillig is en dat deelname geen juridisch samenwerkingsverband, agentuur of zakelijke relatie tussen jou en Apple inhoudt. Tevens erken je dat Apple niet verplicht is je de Bètavoorzieningen te leveren. Apple kan de Bètavoorzieningen beschikbaar stellen voor deelnemers van het Programma die zich online of via de Service aanmelden. Je begrijpt en stemt ermee in dat Apple bepaalde informatie van je Account, apparaten en randapparatuur mag verzamelen en gebruiken om je aan een Programma te laten deelnemen en/of om te bepalen of je voor deelname in aanmerking komt. Je begrijpt dat je tijdens deelname aan een Programma je versie mogelijk niet meer kunt herstellen naar de eerdere niet-bètaversie van een bepaalde Bètavoorziening. Indien je je versie toch kunt herstellen, kun je mogelijk gegevens die je in de Bètavoorziening hebt aangemaakt niet overbrengen naar de oudere niet-bètaversie van de voorziening. Je gebruik van de Bètavoorzieningen en je deelname aan het Programma zijn onderworpen aan deze overeenkomst en alle aanvullende licentievoorwaarden die afzonderlijk bij de Bètavoorzieningen kunnen worden geleverd. De Bètavoorzieningen worden in de staat waarin deze op dat moment verkeren (op “AS IS”-basis) en voor zover beschikbaar (op “AS AVAILABLE”-basis) geleverd en bevatten mogelijk fouten en onnauwkeurigheden die kunnen leiden tot uitval of beschadiging of verlies van de gegevens op je apparaat of de randapparatuur die op het apparaat is aangesloten (met inbegrip van maar niet beperkt tot servers en computers). Apple raadt je ten zeerste aan om een back-up te maken van alle gegevens op je apparaat en alle eventuele randapparatuur voordat je deelneemt aan enig Programma. Je erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat gebruik van de Bètavoorzieningen uitsluitend voor je eigen risico is. JE AANVAARDT ALLE RISICO’S EN ALLE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE DEELNAME AAN ENIG PROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN INTERNETTOEGANG, BACK-UPKOSTEN, KOSTEN DIE SAMENHANGEN MET HET GEBRUIK VAN JE APPARAAT EN RANDAPPARATUUR, EN ENIGE SCHADE AAN JE APPARATUUR, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. Apple biedt mogelijk geen technische ondersteuning en/of andere ondersteuning voor de Bètavoorzieningen. Eventuele ondersteuning die door Apple wordt geboden, is uitsluitend via het Programma beschikbaar en wordt geleverd in aanvulling op je normale ondersteuningsdekking voor de Service. Je verklaart je te houden aan alle ondersteuningsbepalingen en -regels die Apple stelt aan dergelijke ondersteuning. Apple behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van het Programma (waaronder beëindiging van het Programma) op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien heeft Apple het recht je deelname aan het Programma op elk gewenst moment op te zeggen. Je erkent dat Apple niet verplicht is een commerciële versie van de Bètavoorzieningen te leveren en dat indien een dergelijke commerciële versie toch beschikbaar zou worden gesteld, deze mogelijk andere voorzieningen of functies bevat dan in de Bètavoorzieningen beschikbaar zijn. Als onderdeel van het Programma stelt Apple je in de gelegenheid om opmerkingen en suggesties voor te leggen of andere feedback te geven aan Apple met betrekking tot je gebruik van de Bètavoorzieningen. Je stemt ermee in dat Apple het recht heeft je feedback voor elk doel te gebruiken, tenzij zulks is verboden door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

D. Exportcontrole. Het gebruik van de Service en Software, daaronder begrepen het overbrengen, plaatsen of uploaden van gegevens, software of ander Materiaal via de Service, kan onder de uitvoer- en invoerwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen vallen. Je stemt ermee in je aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de uitvoer en invoer te houden. In het bijzonder, doch zonder beperking, is het niet toegestaan de Software uit te voeren of door te voeren (a) naar landen die onder een embargo van de V.S. vallen of (b) naar degenen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of op de lijst van Denied Persons van de U.S. Department of Commerce of op de Entity List. Door de Software of de Service te gebruiken, verklaar je je niet in een dergelijk land te bevinden en niet op een dergelijk lijst voor te komen. Voorts stem je ermee in dat je de Software of de Service niet zult gebruiken voor doelen die op grond van de Amerikaanse wet verboden zijn, daaronder begrepen, zonder beperking, het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of produceren van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Daarnaast ga je ermee akkoord geen gegevens of software naar je account te uploaden die: (a) onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations of (b) niet geëxporteerd mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de toepasselijke overheidsinstelling, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bepaalde typen coderingssoftware en broncode, zonder dat dergelijke toestemming vooraf is verkregen. Deze verzekering en toezegging zullen na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven.

E. Updates. Apple zal de Software die door de Service wordt gebruikt mogelijk van tijd tot tijd bijwerken. Om voortgezet gebruik van de Service door jou mogelijk te maken, worden dergelijke updates mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op je apparaat of computer. Deze updates kunnen onder meer herstellingen of verbeteringen van faciliteiten of geheel nieuwe versies van de Software bevatten.

VII. Beëindiging

A. Vrijwillige beëindiging door u

Je kunt te allen tijde je Apple ID verwijderen en/of het gebruik van de Service beëindigen. Als je iCloud op je apparaat niet langer wilt gebruiken, kun je iCloud uitschakelen door Instellingen te openen op je apparaat, op ‘iCloud’ te tikken en vervolgens op ‘Log uit’. Om je Account te beëindigen en je Apple ID te verwijderen, neem je contact op met de klantenservice van Apple via https://support.apple.com/nl-nl/contact. Als je je Account beëindigt en je Apple ID verwijdert, heb je geen toegang meer tot andere Apple producten en diensten of producten en diensten van derde partijen die je met die Apple ID hebt geconfigureerd. Deze wijziging is mogelijk onomkeerbaar. De kosten die je vóór je beëindiging hebt betaald worden niet gerestitueerd (tenzij door deze Overeenkomst anders wordt toegestaan), daaronder begrepen de vooruitbetaalde kosten voor het factuurjaar van je beëindiging. Het beëindigen van je Account ontheft je niet van de verplichting nog te betalen kosten of lasten te voldoen.

B. Beëindiging door Apple

Apple kan onder bepaalde omstandigheden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving je gehele Account of een deel ervan en/of toegang tot de Service beëindigen of opschorten. als gevolg van onder meer: (a) overtredingen van deze Overeenkomst of ander beleid of richtsnoeren waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen en/of die op de Service worden geplaatst; (b) een verzoek van jou tot het annuleren of beëindigen van je Account; (c) een verzoek en/of bevel van een wetshandhavende dienst, een gerechtelijk orgaan of andere overheidsinstantie; (d) wanneer het leveren van de Service aan jou onwettig is of kan worden; (e) onvoorziene technische of beveiligingskwesties of -problemen; (f) wanneer je deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten; of (g) wanneer je de door jou verschuldigde kosten in verband met de Service niet betaalt, op voorwaarde dat in het geval van een niet-wezenlijke inbreuk beëindiging door Apple alleen is toegestaan mits Apple je 30 dagen daarvoor op de hoogte stelt en alleen als je de inbreuk niet binnen deze 30 dagen hebt verholpen. Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt naar goeddunken van Apple en Apple zal niet verantwoordelijk zijn jegens jou of derden voor enige schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke beëindiging of opschorting van je Account en/of toegang tot de Service. Daarnaast kan Apple je Account beëindigen na een kennisgeving per e-mail 30 dagen vooraf aan het adres dat aan je Account is gekoppeld (a) indien je Account gedurende één (1) jaar niet geactiveerd is geweest of (b) in geval van het algemeen stopzetten van de Service of een deel daarvan. Kennisgeving van het algemeen stopzetten van de Service geschiedt zoals hierin is uiteengezet, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gedaan vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of vanwege een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Apple je het vooruitbetaalde bedrag van je dan lopende betaaltermijn naar rato terugbetalen. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens jou voor eventuele wijzigingen van de Service of de servicevoorwaarden in overeenstemming met deze paragraaf VIIB.

C. Gevolgen van de beëindiging

Na beëindiging van je Account verlies je mogelijk alle toegang tot de Service en gedeelten daarvan, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, je Account, Apple ID, e-mailaccount en Materiaal. Daarnaast zal Apple na verloop van tijd de informatie en gegevens die zijn opgeslagen in of onderdeel zijn van je account(s) verwijderen. Afzonderlijke onderdelen van de Service die je mogelijk op grond van aparte softwarelicentieovereenkomsten hebt gebruikt, zullen eveneens worden beëindigd in overeenstemming met die licentieovereenkomsten.

VIII. Links en overige Materialen van Derden

Bepaald Materiaal, onderdelen of faciliteiten van de Service kunnen materialen afkomstig van derden en/of hyperlinks naar andere websites, middelen of materialen bevatten. Aangezien Apple mogelijk geen controle over deze websites en/of materialen van derden heeft, erken je en stem je ermee in dat Apple niet voor de beschikbaarheid van deze websites of middelen verantwoordelijk is en de nauwkeurigheid van deze websites of middelen niet bevestigt of garandeert en nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enig Materiaal, advertenties, producten of materialen op of die beschikbaar zijn via deze websites of middelen. Voorts erken je en stem je ermee in dat Apple niet op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor door jou geleden schade of vermeende geleden schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van je gebruik van en/of vertrouwen op dit Materiaal, advertenties, producten of materialen die beschikbaar zijn via deze websites of middelen.

IX. GEEN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR, VOOR ZOVER DERGELIJKE UITSLUITINGEN UITDRUKKELIJK ZIJN VERBODEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SOMMIGE VAN DE ONDERSTAANDE UITSLUITINGEN OP U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICE. DE ONDERSTAANDE DISCLAIMERS GELDEN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE UITDRUKKELIJKE WAARBORG.

APPLE GARANDEERT, VERKLAART OF WAARBORGT NIET DAT JE GEBRUIK VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN EN JE STEMT ERMEE IN DAT APPLE DE SERVICE OP GEZETTE TIJDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD KAN VERWIJDEREN OF DE SERVICE KAN ANNULEREN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

JE BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE SERVICE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE “HUIDIGE VORM” EN “INDIEN BESCHIKBAAR”. APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN IEDERE AARD VAN DE HAND, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN ALGEMENE GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET DOEN VAN INBREUK OP RECHTEN. IN HET BIJZONDER DOEN APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICE VOLDOET AAN JE EISEN; (II) JE GEBRUIK VAN DE SERVICE TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE DOOR JOU ALS GEVOLG VAN DE SERVICE VERKREGEN INFORMATIE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN (IV) DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE AAN JOU ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE GELEVERDE SOFTWARE HERSTELD ZULLEN WORDEN.

APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE VRIJ VAN VERLIES, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING OF ANDERE INBRAKEN OP DE VEILIGHEID ZAL ZIJN EN APPLE AANVAARDT IN DIT VERBAND GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID.

HET OPENEN VAN MATERIALEN DIE GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDEN VERKREGEN GESCHIEDT NAAR JOUW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN JIJ BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN JE APPARAAT, COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. JE ERKENT VOORTS DAT DE SERVICE NIET IS BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN HET NIET OF VERTRAAGD WERKEN VAN OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN HET MATERIAAL, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE DOOR DE SERVICE WORDEN GELEVERD TOT OVERLIJDEN, LETSEL OF ERNSTIGE LICHAMELIJKE OF MILIEUSCHADE KUNNEN LEIDEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DOOR DIENSTVERLENERS. VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, KUNNEN SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR JOU GELDEN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICE. DE VOLGENDE BEPERKINGEN GELDEN NIET MET BETREKKING TOT VERLIES ALS GEVOLG VAN (A) HET NIET AANWENDEN DOOR APPLE VAN REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG; (B) GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE ZIJDENS APPLE; OF (C) OVERLIJDEN OF LETSEL.

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT APPLE EN DE AAN APPLE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MANAGEMENT, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLOREN WINST, GOODWILL, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS, DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN: (I) HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE; (II) WIJZIGINGEN IN DE SERVICE OF HET TIJDELIJK OF PERMANENT BEËINDIGEN VAN DE SERVICE OF VAN ENIG DEEL DAARVAN; (III) ENIGE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (IV) DE VERWIJDERING VAN, BESCHADIGING VAN OF HET NIET BEWAARD EN/OF VERSTUURD OF ONTVANGEN WORDEN VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS VIA DE SERVICE; (V) VERKLARINGEN OF HANDELSWIJZEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ VIA DE SERVICE; EN (VI) ENIGE ANDERE ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET DE SERVICE.

SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers in rechte te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims of eisen, daaronder begrepen redelijke advocatenkosten geleden door derden in verband met of voortvloeiend uit: (a) het Materiaal dat je verstrekt, plaatst, verzendt of anderszins via de Service beschikbaar stelt; (b) je gebruik van de Service; (c) je handelen in strijd met deze Overeenkomst; (d) genomen maatregelen als onderdeel van het door Apple onderzoeken van een vermeend handelen in strijd met deze Overeenkomst of als gevolg van haar constatering of beslissing dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld; of (e) wanneer je inbreuk op de rechten van anderen maakt. Dit houdt in dat je geen rechtszaak tegen Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers kunt aanspannen als gevolg van haar besluit enige informatie of Materiaal te verwijderen of weigering deze te verwerken, je te waarschuwen, je toegang tot de Service op te schorten of te beëindigen of andere maatregelen te nemen tijdens het onderzoeken van een vermeend strijdig handelen of als gevolg van het vaststellen door Apple dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld. Deze bepaling ter vrijwaring en schadeloosstelling geldt voor ieder strijdig handelen zoals beschreven in of bedoeld door deze Overeenkomst. Deze verplichting zal na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en/of je gebruik van de Service van kracht blijven. Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor ieder gebruik van de Service middels je Account en dat deze Overeenkomst geldt voor ieder gebruik van je Account. Je stemt ermee in je aan deze Overeenkomst te houden en Apple te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen inzake alle claims en eisen die voortkomen uit het gebruik van je Account, ongeacht of je uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik hebt verleend.

X. ALGEMEEN

A. Kennisgevingen

Apple kan je een kennisgeving met betrekking tot de Service doen toekomen, daaronder begrepen veranderingen aan deze Overeenkomst, per e-mail op je iCloud-e-mailadres (en/of ander extra e-mailadres dat aan je Account is gekoppeld wanneer je dit hebt opgegeven), iMessage of sms, per reguliere post of door deze op onze website en/of op de Service te plaatsen.

Als je zich in India bevindt, zend je alle bezwaren/klachten in overeenstemming met ‘The Information Technology (Guidelines for Intermediaries) Rules, 2021’ aan de volgende klachtenfunctionaris:

Voor zaken die betrekking hebben op ‘Intermediary Guidelines’ (Richtlijnen voor tussenpersonen):

Klachtenfunctionaris: Nikhil Pai

Webformulier: Apple.co/IndiaGrievanceIntermediaries

Belangrijke opmerking:
Let erop dat alleen bezwaren met betrekking tot iCloud die vallen onder de ‘Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, 2021’ via de links naar het webformulier voor de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen.

B. Toepasselijk recht

Tenzij in de onderstaande alinea uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden deze Overeenkomst en de relatie tussen jou en Apple beheerst door de wetgeving van de Staat Californië, met uitzondering van haar conflictrechtelijke bepalingen. Jij en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de gemeente Santa Clara, Californië. Wanneer (a) je geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) je niet in de V.S. woonachtig bent; (c) je niet vanuit de V.S. toegang tot de Service hebt; en (d) je staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stem je er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat je je hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer je een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zullen het recht en de rechtbanken van je gebruikelijke woonplaats de toepasselijke wetgeving zijn.

Als je een ingezetene van Japan bent, zijn de Japanse wetgeving en de rechtbanken in Tokio, Japan van toepassing.

Het V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek van de toepassing van deze Overeenkomst uitgesloten.

C. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Apple en is van toepassing op je gebruik van de Service, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Apple. Je kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer je gebruikmaakt van verbonden diensten, materiaal van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd – in overeenstemming met toepasselijke wetgeving – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. Je stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, derden geen rechten aan deze Overeenkomst kunnen ontlenen.

D. “Apple” zoals gebruikt in de onderhavige voorwaarden, betekent:

• Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië, Verenigde Staten, voor gebruikers in de VS, inclusief Puerto Rico;

• Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, voor gebruikers in Canada;

• Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, Verenigde Staten, voor gebruikers in Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika en landen en grondgebieden in de Caraïben (met uitzondering van Puerto Rico);

• iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato ku, Tokyo 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan.

• Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, waaronder alle territoria en gelieerde rechtsgebieden; en

• Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.

ELEKTRONISCH CONTRACTEREN

Je gebruik van de Service omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties te doen op elektronische wijze. JE ERKENT DAT JE ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN JE INSTEMMING EN INTENTIE REPRESENTEREN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES. JE INSTEMMING EN INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN MIDDELS ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ALLE TRANSACTIES DIE JE DOET VIA DEZE SERVICE, WAARONDER KENNISGEVINGEN VAN ANNULERINGEN, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES. Om toegang te verkrijgen tot jouw elektronische documenten en deze te bewaren, heb je mogelijk bepaalde hardware en software nodig, waarvoor jij als enige verantwoordelijk bent.

E. Privacy

Je gebruik van de Service is onderworpen aan het Privacybeleid van Apple, dat te raadplegen is op https://www.apple.com/nl/legal/privacy/.

Datum van laatste herziening: 23 januari 2023